Algemene voorwaarden

Toepassingsgebied

 

U bezoekt een website van Garage Bossaert Kemmel bv, gevestigd te Reningelststraat 4, 8956 Kemmel (België) en ingeschreven onder nummer BE 0834.799.915.

 

Door deze website te bezoeken, bevestigt u dat u deze gebruiksvoorwaarden hebt gelezen en begrepen.

 

Inhoud


Garage Bossaert Kemmel bv brengt u via deze website op de hoogte van onze organisatie en de producten en diensten die we aanbieden.

 

Garage Bossaert Kemmel bv behoudt zich het recht voor om deze website en de inhoud ervan te allen tijde te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving.

 

We hebben veel zorg besteed aan de inhoud van deze website. Garage Bossaert Kemmel bv garandeert echter niet dat de informatie nauwkeurig, betrouwbaar en actueel is of geschikt voor enig doeleinde.

 

Deze website kan links naar externe websites bevatten. Wanneer u op deze links klikt, verlaat u onze website. Hoewel Garage Bossaert Kemmel bv zelf de link kan hebben aangemaakt of toegestaan, betekent dit niet dat Garage Bossaert Kemmel bv de inhoud van de externe websites goedkeurt of de derde ondersteunt. Garage Bossaert Kemmel bv heeft geen zeggenschap over de inhoud van de gekoppelde websites en draagt er geen verantwoordelijkheid voor. Garage Bossaert Kemmel bv aanvaardt geen aansprakelijkheid voor externe websites, hun inhoud of functies.

 

Intellectuele eigendom

 

De website en de onderdelen ervan (tekst, logo's, merken, handelsnamen, lay-out, afbeeldingen, foto's, video's, illustraties en andere onderdelen die op de website staan) worden beschermd door intellectuele-eigendomsrechten. Garage Bossaert Kemmel bv verbiedt u om op eender welke manier enige van deze onderdelen, gedeeltelijk of in een gewijzigde vorm, te gebruiken, te reproduceren, weer te geven, bekend te maken, te verwijderen, aan te passen enz. zonder voorafgaande uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Garage Bossaert Kemmel bv.

 

Gegevensprivacy

 

Raadpleeg onze privacyverklaring

 

Aansprakelijkheid

 

Garage Bossaert Kemmel bv kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige schade die voortvloeit uit het gebruik van deze website (bv. computervirussen, beschadigde bestanden, verlies van programma's of andere gegevens, indirecte schade, gederfde winst enz.). Garage Bossaert Kemmel bv kan evenmin aansprakelijk worden gehouden voor eender welke dienstonderbrekingen of voor enige schade die voortvloeit uit deze onderbrekingen.

 

Toepasselijk recht

 

Deze website is onderhevig aan het Belgische recht, zonder rekening te houden met bepalingen inzake wetsconflicten. Alle geschillen met betrekking tot deze website vallen onder de exclusieve bevoegdheid van de rechtbanken van Ieper.